Få syn for sagen


Man kan meget nemt komme til at gå i sin helt egen boble, og omgive sig med andre mennesker der bekræfter en i ens verdenssyn og den måde man gør tingene på. Det er da klart, at så glider tingene lidt nemmere, når man går i takt så at sige, men det er ikke det, som bidrager med den største udvikling. Udvikling sker i krydsfeltet mellem uenighed og enighed, her er muligheden til stede for at finde de allerbedste løsninger, også det som vi så fint kalder demokrati. Er vi alt for enige med hinanden hele tiden, så kan vi alt for nemt blive lullet ind i en Tornerose søvn, og den er bestemt ikke gavnlig for nogen. I den globale tid som vi lever i, er der ingen, der har tid til at stå stille, for så bliver man bare hægtet af, det er helt sikkert. Vi skal hele tiden udvikle os og blive klogere på os selv og på verden, og så skal vi ikke være så nervøse for at begå fejl, fejl er godt